Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

2022. gada nogalē elektroenerģijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) publiski aicināja patērētājus mazo ražošanas jaudu Baltijas un Skandināvijas reģionā dēļ "iespēju robežās taupīt elektroenerģiju patēriņa maksimuma stundās". Saskaņā ar spēkā esošo normatīvo regulējumu enerģijas lietotājiem jārēķinās arī ar apgādes ierobežojumiem enerģētiskās krīzes laikā. Taču šobrīd, šķiet, nenovēršami tuvojamies brīdim, kad epizodiski varētu nākties ierobežot nevis lietotāju, bet gan elektroenerģijas ražotāju darbību.

Tuvākajā laikā, ceļojot pa Latviju, aizvien vairāk pamanīsim izmaiņas ainavā, jo apgriezienus uzņem saules un vēja parku projektēšana un būvniecība. Jau salīdzinoši tuvā nākotnē sagaidīsim arī pirmos lielos atkrastes vēja parkus Baltijas jūras piekrastē.[1] 

Izmaiņas skars ne tikai mūsu acīm redzamo, bet arī "apslēpto" – sākot no statistikas ailēs atrodamā atjaunīgo energoresursu (AER) īpatsvara elektroenerģijas galapatēriņā un beidzot ar tīri praktisku nepieciešamību pielāgot pārvades un sadales sistēmu jaunajām ražošanas tendencēm.

Salīdzinoši nesenie grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā, ar kuriem ieviesta maksa par pārvades vai sadales sistēmas jaudas rezervēšanu,[2] arī liecina par faktiski jau notiekošām izmaiņām elektroenerģijas ražošanā un ar to saistītām specifiskām problēmām.

Jaunākā sadales sistēmas operatora AS "Sadales tīkls" (ST) publiskotā informācija liecina, ka pašlaik atšķirīgās attīstības stadijās ir pie sadales tīkla pieslēdzamas saules elektrostacijas ar kopējo jaudu apmēram 900 MW (ST lēš, ka kopējā patēriņa jauda vasarā, kad saules stacijas darbojas ar lielāko atdevi, svārstās no 550 līdz 1100 MW)[3].

Līdzīgi arī pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) atklājis, ka vēl 2022. gada vidū ražotāju rezervētā pārvades sistēmas jauda pārsniedza 3500 MW pie Latvijas slodzes ziemas mēnešos ap 1400 MW.[4] Var noprast, ka AST dati neietver sistēmas jaudu, uz ko nākotnē varētu pretendēt lielie atkrastes vēja parki. Tāpat šķiet, ka ieviestā maksa par sistēmas jaudas rezervēšanu nav būtiski ietekmējusi situāciju ar rezervētās jaudas apjomiem, un lielākā daļa iesākto projektu īstenošana turpinās.

Ja prognozes liecina, ka no AER saražotās elektroenerģijas apjoms varētu strauji augt un krietni pārsniegt vietējo patēriņu, tad savlaicīgi būtu jāplāno rīcība ar paredzamo "pārpalikumu". AER ražotāji un arī jaunās Klimata un enerģētikas ministrijas pārstāvji iepriekš minētos skaitļus uztver kā iespēju un optimistiski runā par Latviju kā elektroenerģijas eksportētāju.[5] Jo īpaši kontekstā ar atkrastes vēja parku attīstību šāda perspektīva ir gluži reāla – ja tiktu īstenoti plāni par lielas jaudas starpsavienojumu Baltijas jūrā, kas savienotu Somiju un Vāciju[6], tad Latvijas piekrastē saražotā elektroenerģija varētu "ceļot" uz citām Eiropas Savienības valstīm.

Tai pašā laikā sistēmas operatoriem jādomā arī par praktiskiem lokāliem risinājumiem un piemērotu regulējumu, lai tiktu galā ar iespējamu situāciju, kad vēja un saules elektrostacijās Latvijā tiek saražots vairāk elektroenerģijas, nekā tīkls spēj absorbēt. 2023. gada sākumā rīkotajā seminārā saules un vēja spēkstaciju attīstītājiem AST pievērsa uzmanību Latvijas enerģētikas nozarē pagaidām vēl ne pārāk atpazīstamam terminam "pārdispečēšana". Ko tas nozīmē?

Pavisam īsi – pārdispečēšana nozīmē, ka pārvades sistēmas operators var koriģēt elektroenerģijas ražotāja plānus attiecībā uz saražojamo un tīklā nododamo elektroenerģijas apjomu.

Nedaudz izvēršot, par pārdispečēšanu pamatā runā tirgos, kur ir liels vēja un saules elektrostaciju piesātinājums, piemēram, Vācijā. Proti, ja runa ir par t.s. konvencionālajām elektrostacijām, to darbības plānošana (dispečēšana) balstās uz ražošanas cenas un tirgus cenas korelāciju noteiktā brīdī. Piemēram, ražotājs, ņemot vērā dabasgāzes cenu un elektroenerģijas cenas prognozi konkrētam brīdim, var izvēlēties, ražot vai neražot elektroenerģiju termoelektrocentrālē. Tādējādi ražotājam lielā mērā pašam ir iespēja plānot elektrostacijas darbību iespējami efektīvākajā (lasi – ienesīgākajā) veidā.

Savukārt, runājot par saules un vēja elektrostacijām, to darbību vislielākā mērā ietekmē laika apstākļi – kad ir saulains vai vējains laiks, attiecīgā spēkstacija ir jādarbina. Nepamatota dīkstāve piemērotos laika apstākļos parasti nozīmēs, ka attiecīgā stacija tiek darbināta neefektīvi un tātad nenodrošina maksimālo ienesīgumu. Vismaz pašlaik, kamēr būtisku izrāvienu gaida bateriju un ūdeņraža tehnoloģiju attīstība, šāda loģika turpinās noteikt saules un vēja elektrostaciju darbību.

Te tad arī rodas augsne situācijām, kurās sistēmas operatoram būtu jāpiemēro pārdispečēšana. Ja laika apstākļi noteiktā dienā sakrīt tā, ka plānotais saules un/vai vēja elektrostaciju saražotais un tīklā nododamais elektroenerģijas apjoms var radīt tīkla bojājumus, sistēmas operatoram varētu nākties iejaukties. Pārdispečēšanas gadījumā iejaukšanās izpaustos kā sistēmas operatora rīkojums konkrētam ražotājam uz noteiktu laiku samazināt vai apturēt elektroenerģijas ražošanu, atlīdzinot attiecīgajam ražotājam šādi radītos zaudējumus.

Jāuzsver, ka saskaņā ar Regulas (ES) 2019/943[7] prasībām pārdispečēšana piemērojama tikai kā galējs līdzeklis, kad vairs nav citu pieejamu alternatīvu sistēmas drošas darbības uzturēšanai. Proti, jebkura situācija būtu pēc iespējas jānoregulē ar tirgus mehānismu palīdzību. Tikai tad, ja tas nav iespējams, pieļaujama sistēmas operatora tieša iejaukšanās, prasot pārdispečēšanu.

Kā minēts iepriekš, pārdispečēšana saistīta ar finansiālas kompensācijas piešķiršanu attiecīgajam ražotājam. Izņēmums ir ražotāji, kuri ar sistēmas operatoru slēguši pieslēguma līgumu, ar kuru netiek garantēta stabila elektroenerģijas piegāde. Saskaņā ar Regulu (ES) 2019/943 finansiālās kompensācijas apjomam būtu jāsedz ražotāja neto ieņēmumi, kas būtu gūti, ja sistēmas operators nebūtu pieprasījis pārdispečēšanu. Tāpat kompensācijā ietilptu izmaksas par nepieciešamajām papildu darbībām, ko veicis ražotājs, lai izpildītu pārdispečēšanas pieprasījumu.

Saules un vēja elektrostacijās saražotās elektroenerģijas apjoma pieaugums līdz līmenim, kad tas pie noteiktiem apstākļiem var radīt apdraudējumu sistēmas drošai darbībai, šobrīd varētu šķist ļoti attāls risks. Tai pašā laikā statistika rāda, ka vēja un saules elektrostaciju projektu skaits un to plānotā jauda ir ievērojami, un nākotne var pienākt ātrāk, nekā domājam.

To apliecina arī nesenais AST paziņojums, ka uz laiku tiek pārtraukta tehnisko prasību izsniegšana jaunu elektrostaciju pieslēgšanai pie pārvades sistēmas, kad šim nolūkam nepieciešama 330 kV tīkla pārbūve.[8] Paziņojumā AST norāda, ka Klimata un enerģētikas ministrija pašlaik strādā pie regulējuma, kas "būs vērsts uz pieslēdzamo elektrostaciju noslodzes optimizēšanu [un] efektīvu pārvades tīkla izmantošanu, [lai izvairītos] no pārinvestēšanas tajā".

Saules un vēja elektrostaciju attīstītājiem jāseko līdzi sagaidāmajam Klimata un enerģētikas ministrijas darbam pie pārdispečēšanas noteikumu izstrādes un apstiprināšanas. Šādu noteikumu apstiprināšana noteikti pievērsīs potenciālo investoru uzmanību un pat varētu ietekmēt projektu finansēšanas un īstenošanas gaitu.


[1] Skat., piemēram, https://elwindoffshore.eu/ (aplūkots 13.07.2023); Ministru kabineta lēmumu gaida četri privātpersonu iesniegumi par laukuma noteikšanu jūrā atkrastes vēja parku būvniecībai.

[2] 2022. gada 14. jūlija likums "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā". https://likumi.lv/ta/id/334349 (aplūkots 13.07.2023.).

[3] AS Sadales tikls: Elektroapgādes apskats. 2023. gada janvāris – marts (https://prezi.com/i/view/9U8YnTyEBGYB6acFmEF3/), aplūkots 24.08.2023.

[4] Skat. https://www.ast.lv/lv/content/pieslegumi-parvades-sistemai (aplūkots 13.07.2023.); iespējams, ka rezervētās pārvades jaudas apjoms šobrīd ir citāds, citastarp ņemot vērā ieviestās sistēmas jaudas rezervēšanas maksas ietekmi.

[5] Skat., piemēram, diskusijas vēja enerģijas konferencē "WindWorks. Moving Energy" https://www.windworks.lv/livestream (aplūkots 13.07.2023.).

[6] Skat., piemēram https://www.ikem.de/en/projekt/baltic-integrid/ (aplūkots 13.07.2023.).

[7] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/943 (2019. gada 5. jūnijs) par elektroenerģijas iekšējo tirgu. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/943/oj/?locale=LV (aplūkots 13.07.2023.).

[8] Skat. https://ast.lv/lv/events/augstsprieguma-tikls-uz-laiku-partrauc-izsniegt-tehniskas-prasibas-jaunu-elektrostaciju (aplūkots 24.08.2023.)

* "Cobalt" vecākais speciālists

Novērtē šo rakstu:

0
0

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Ja Ogres novadā top kaut kas vajadzīgs un skaists, no tumšiem stūriem uzrodas personāži, kas izplata dažādus melus par šīm iecerēm

FotoKā jau parasti, ja Ogres novadā top kaut kas jauns, vajadzīgs un skaists, no tumšiem stūriem uzrodas personāži, kas izplata dažādus melus un puspatiesības par šīm iecerēm. Slēpjoties aiz skaistām frāzēm par attīstību un novada interesēm, tiek bīdītas politiskās intereses un personīgi motīvi.
Lasīt visu...

21

Slovēņiem kompensēs pretkovida štrāpes

FotoNo 2000. gada marta līdz 2022. gada maijam Slovēnijā ierosināja ~62 000 lietu par antikovida noteikumu pārkāpumiem, piemērojot naudas sodus vairāk nekā 5,7 miljonu eiro apmērā. Vēlāk Slovēnijas Konstitucionālā tiesa atzina pretkovida pasākumus par antikonstitucionāliem. Iepriekšējiem vadīkļiem šādas negantības maksāja varu.
Lasīt visu...

6

Atklāta vēstule Latvijas Bankas prezidentam

FotoGodātais Mārtiņa Kazāka kungs, vispirms vēlos uzsvērt, ka šī vēstule nav domāta kā kritika vai uzbrukums Jums personīgi, bet drīzāk kā aicinājums aktīvāk iesaistīties un risināt situāciju, kas skar gan Latvijas Bankas reputāciju, gan tās aizsargātās klientu intereses. 
Lasīt visu...

12

Krievijas cars Pēteris I ir visu latviešu tēvs

FotoPaldies Krievijas caram Pēterim I par Lielo Ziemeļu karu, kura laikā viņa karavīri izjāja Vidzemi un atstāja pēcnācējus, kuri izveidoja latviešu tautu.
Lasīt visu...

12

Iebraucējiem nospļauties par kārtību Latvijā. Cik ilgi to piecietīsim?

FotoValdības nomaiņas ēnā bez pienācīgas uzmanības palikusi ziņa par liegumu no Krievijas iebraukt tur reģistrētām automašīnām. Labi, tas, ka vairs nevar iebraukt, varbūt varēja būt kā vienas dienas aktualitāte, taču tam komplektā ir vesela virkne neatbildētu jautājumu, ko nedrīkstam nolikt tālā plauktā apputēšanai.
Lasīt visu...

21

"Maskavas nams" Rīgā – simbols ģeopolitiskā kursa maiņai?

FotoPirms nedēļas biedrība "Austošā Saule" pulcēja piketa dalībniekus pretī "Maskavas namam" Rīgā. Ar plakātiem, kas atgādināja par ukraiņu ciešanām un nepieciešamību atbrīvoties no Krievijas ietekmes, pretī Krievijas valsts simboliem. Piketa dalībniekiem nebija šaubu par to, ka vairāk nekā pusotru gadu pēc pilna apmēra kara sākuma Ukrainā un gadu pēc okupekļa nojaukšanas Pārdaugavā "Maskavas nama" atrašanās Rīgā ir spilgts simbols arvien neatrisinātajai cīņai par Latvijas ģeopolitisko kursu un mūsu pašu interesēm savā valstī.
Lasīt visu...

21

Vai pienācis laiks izvēlēties amatpersonas ar loterijas palīdzību?

FotoSortition. Tā senajās Atēnās sauca sistēmu, kurā tautas priekšstāvji, amatpersonas, augstākie ierēdņi, tiesneši tika izvēlēti lozējot. Tas, kuram izkrita kārts ieņemt kādu augstu amatu, tad deva zvērestu kalpot godīgi, tikai un vienīgi tautas interesēs, neņemt kukuļus utt. Šī senā demokrātijas metode nav pilnībā izzudusi līdz pat mūsu dienām, piemēram, tādās valstīs kā ASV, kur šādi tiek izvēlēti tiesu zvērinātie, kuri krimināllietās faktiski izlemj – vainīgs vai ne.
Lasīt visu...

3

Pateikt, ka šī būs katastrofāla valdība, var tikai kāds, kuram galvā ir atdzisusi putra, un arī okupācijas varas kolaborants Kūtris būs lielisks Saeimas priekšsēdētājs

FotoPagājušajā piektdienā, 15. septembrī, Latvijas Republikas Saeimā sākās ārkārtas sēde. Tajā bija tikai viens izskatāms jautājums, proti: “Par uzticības izteikšanu Ministru kabinetam.” Runa, protams, ir par aizejošās labklājības ministres Evikas Siliņas izveidoto valdību.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Tas, ka Kūtris ir komunistu okupācijas varas kolaborants, „Delnai” ir pieņemami, bet tas, ka viņš atļaujas izteikt savu viedokli un ievēro nevainīguma prezumpciju, ir nosodāmi

Godātie...

Foto

Tikai nesmejieties, bet mums ir atnākusi atziņa: ir jābūt drošiem, ka ikvienā jomā – iekšlietu, veselības, izglītības, reģionālās politikas vai citā – esam izdarījuši visu, lai cilvēki varētu izjustu augstu lojalitāti pret savu valsti

Rietumu pasaulē ārpolitika ir kļuvusi par drošības politiku, jo Krievijas brutālais iebrukums Ukrainā pasauli ir ievirzījis "kara laikmetā" –...

Foto

Par melīgo spriņģu, jembergu un visu pārējo Kremļa stabulnieku “līdzjūtības vaimanām”

Pētot Daugavpils Čmoikas un Re:Baltica prokrieviskā dueta darbības, uzdūros interesantam dokumentam, kurā Tiesībsargs analizē ar...

Foto

Šajā valdībā nenotiks visādas nevajadzīgas, muļķīgas debates!

Šī būs pirmā centriski kreisā valdība kopš neatkarības atjaunošanas. Pirmā valdība, kas nebūs konservatīva....

Foto

Es aicinu ikvienu Latvijas iedzīvotāju vilkt katrā kājā atšķirīgu apavu – un tāda arī būs manas valdības darbība

Lai patiesi izprastu otru cilvēku, ir jānoiet viņa...

Foto

Atklātā vēstule valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam: fakti skaidri norāda uz iespējamu tiesību pārkāpumu un neētisku rīcību no „Swedbank” puses

Godātais Latvijas valsts prezident Edgar Rinkēvič! Es,...

Foto

Briškens un manekena politiķi

Ik rītu pa ceļam uz darbu sanāk doties garām kāda lielveikala skatlogam, kurā nemainīgi stalti stāv manekeni, tērpti visnotaļ glītos uzvalkos. Tam...

Foto

Īsā atmiņa un krievu imperiālisma otrā elpa

Mums, latviešiem, ir vājības, kas tiek izmantotas pret mums. Kad mēs jūtam tūlītējus eksistenciālus draudus, tad mēs esam vienoti,...

Foto

Mans viedoklis

Privātiem medijiem var būt savi ideoloģiski, politiski, personiski mērķi. Tas ir normāli. Kāds dibina, pērk un uztur savu mediju vai medijus ar mērķi ietekmēt...

Foto

Dzirdam metaforas “kolektīvie Rietumi”, “krievu kolektīvais Putins” – bet ko tad nolēmis “kolektīvais latvietis”?

Tamlīdzīgi izplūduši izteicieni nav lietojami kā pilnvērtīgi termini, tikai kā metaforiski vispārinājumi,...

Foto

Kāpēc “sabiedriskais medijs” uzdod jautājumus un neatskaņo atbildes?

“Labdien! Paldies par izrādīto interesi saistībā ar norisēm Ogres novadā! Vēlos norādīt, ka Ogres Vēstures un mākslas muzeja...

Foto

Vācieši jauc nost vēja elektrostacijas, lai paplašinātu brūnogļu ieguvi!

Energokompānija RWE ir sākusi nojaukt septiņas vēja turbīnas blakus bijušajam Lützerath ciematam Ziemeļreinā-Vestfālenē. Iemesls: RWE vēlas paplašināt Garzweiler II virszemes brūnogļu...

Foto

Nesmejieties, bet mēs atkal esam sacerējuši vēstuli

Godātais valsts prezident, Saeima, ministru prezidenta kandidāte Evika Siliņa! Latvijā kultūras ministram būtu jābūt otram valsts vadītājam, garīgās attīstības...

Foto

Iesniegums par „Sadales tīklu” ir nepareizs!

31. augustā vairāki portāli publicēja rakstu par uzņēmēja Gata Lazdas vēršanos ar iesniegumu Ģenerālprokuratūrā par AS “Sadales tīkls” jaudas “nenodrošināšanu”...

Foto

Dažas piezīmes par jauno Ogres Vēstures un mākslas muzeja direktori

Ogres novada dome izsludināja atklātu konkursu uz muzeja direktora amatu. Pieteicās diemžēl tikai viens pretendents –...

Foto

Imigrācijas likums un spēles ap terminiem

Ņemot vērā, kā pēdējo mēnešu laikā tiek manipulēts ar jēdzieniem saistībā ar Imigrācijas likuma normām saistībā ar ārzemnieku, precīzāk, Krievijas...

Foto

Rokas nost no mūsu Latvijā gūtās peļņas, tā vajadzīga dividendēm mūsu skandināvu akcionāriem

Viedokļi par un ap banku darbību, kas pēdējo mēnešu laikā uzvirmojuši, rada ilūziju,...

Foto

Negribēšanas spēks, vai kāpēc mēs gribam kā labāk, bet sanāk kā vienmēr. Dažas varbūt spurainas, taču rūgtas pārdomas

Disharmonijas izjūta vai emocionālā nelīdzsvarotība ir subjektīvi jēdzieni,...

Foto

„Sadales tīkla” rīcība: kurš uzņemsies politisko atbildību un kuram paliks kriminālā?

Kāpēc uzņēmumu un iestāžu vadītājiem kompetence ir svarīgāka par lojalitāti valdošajiem politiskajiem spēkiem....

Foto

Kad Marijas Naumovas koncertā publika uzvedas kā stacijas bufetē

Dzintaru koncertzāle šovasar lutinājusi ar daudziem skaistiem un dvēseli aizkustinošiem koncertiem. Divas reizes skatītājus priecējis Maestro Raimonds...

Foto

Prezidents ir viens, skolotāji ir daudzi

Šodien man uzticēts pastāstīt, ko var skolotājs un ko var prezidents. Citiem vārdiem sakot – “Atrodi atšķirības starp skolotāju un...

Foto

Lūdzu, netraucējiet jaunam OIK!

AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) paziņojums pārtraukt izsniegt tehniskās prasības jaunu elektrostaciju pieslēgšanai pārvades tīklam, balstoties uz jaudu nepieejamību tīklā, ir tirgus regulēšana....

Foto

Mana pieredze pašvaldības darbā: domes deputātiem vispār nevajadzētu dalīties pozīcijā un opozīcijā, bet vienkārši strādāt!

BIja kārtējā sarežģītā un iekšēji pretrunīgā diena Rīgas domē. Izjautājām Vilni...

Foto

Nost ar ielikteņiem, laiks profesionāļiem!

Katastrofāls dzimstības kritums, kas pērn, gada laikā samazinoties par 2000 jaundzimušo, sasniedzis 100 gados zemāko atzīmi, valsts ārējais parāds, kas tuvojas...

Foto

„Manabalss” iniciatīva: atcelt 22. augusta vienšošanos par grozījumiem Imigrācijas likumā par valsts valodas prasmēm

Aicinu atcelt 22. augustā notikušo valdības vienošanos par izmaiņu veikšanu Imigrācijas likumā...

Foto

Atklāta vēstule „Indexo” valdes priekšsēdētājam Valdim Siksnim

Godātais Sikšņa kungs (attēlā)! Organizējot Indexo akciju kotāciju Rīgas fondu biržā pirms vairāk nekā gada, akciju kotācijas noteikumos Jūs personīgi iekļāvāt...

Foto

Tu

Netiesājiet, tad jūs netapsit tiesāti; nepazudiniet, tad jūs netapsit pazudināti; piedodiet, tad jums taps piedots. (Lūkas 6:37)...

Foto

Kariņa redzējums ir mans redzējums: jo vairāk, jo labāk!

2023. gada 21. un 22. augustā Rīgas pilī esmu ticies ar visiem Saeimā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem, pārrunājot...

Foto

Tautvaldība un globālisms

Tautvaldība, ja tā to var nosaukt, ir pirmatnējās demokrātijas forma, kur katra kopiena, dzimta vai ģimene izvēl savu pārstāvi iekšēju vai ārēju jautājumu...

Foto

Tikai nesmejieties, man atkal ir priekšā lieli dzīves lēmumi

Labrīt. Man šodien ir jāpieņem lieli dzīves lēmumi. Šajā pusgadā esmu piedzīvojis savas dzīves lielāko nodevību. Mani...

Foto

Brīvību pilsonim Ivanovam!

Es, Diana Uliganets, esmu uzņēmēja Igora Ivanova dzīvesbiedre un pilnvarotā persona. Man ir Ukrainas un Ungārijas dubultpilsonība. Jau ilgāku laiku dažādu objektīvu apstākļu,...

Foto

Es ar prieku uzticēšu jaunajai valdībai atrisināt visas aktuālās problēmas, kaut skaidrs, ka tas nav iespējams

Šodien, 2023. gada 17. augustā, esmu saņēmis ministru prezidenta Artura...

Foto

Izlasot Imanta Parādnieka viedokli par kara nodokli

Atvainojos visiem, kas šodien lasa informāciju tikai par Krišjāņa Kariņa demisiju un jaunas Latvijas valdības izveidi. Šajā rakstā tā...

Foto

Urā, mēs uzvarējām KNAB!

15.jūlijā stājies spēkā Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā, kurā četri deputātu kandidāti no Jaunās Vienotības un Latvijas Reģionu apvienības apvienotā saraksta Ventspils pilsētas pašvaldības...

Foto

Bez siles mēs nevaram un negribam!

Kustība “Par!” lēmusi turpināt darbu Rīgas domes vadībā, īstenojot 2020. gadā iesāktās pārmaiņas rīdziniekiem. Mēs turpināsim izglītībā iesākto, uzlabojot skolēnu...

Foto

Elektrības sadales tarifi - kļūda, kas tiks izlabota decembrī...

Laiku pa laikam sabiedrības viedoklis tomēr tiek ņemts vērā. Premjers ir apsolījis decembrī pārskatīt sadales tarifus. Tātad...