Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Cienījamās Tautietes! Godājamie Tautieši! Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas LPSR AP deputāti, kuri bija ievēlēti pēc totalitārās valsts PSRS likumiem, PATVAĻĪGI, nesaņemot Latvijas pirmās brīvvalsts un tās likumīgo pilsoņu pilnvarojumu/uzticības mandātu, sev piešķīra LR AP deputātu statusu.

Tāda LR AP deputātu rīcība ļāva viņiem paturēt Tautas varu savās rokās un vēlāk nodot to pašu izveidotajām politiskajām partijām, kuras finansiāli atbalstīja, un tātad faktiski kontrolēja, ekonomiskie grupējumi. Faktiski notika Tautas varas UZURPĀCIJA.

Avīzē “Mūsu Zeme” 2001.g. jūlijā bija publicēts jurista, tiesību zinātņu doktora J.Rozenberga atzinums: “...Augstākā Padome, nebūdama Latvijas Republikas likumdevēja institūcija, nevarēja grozīt Latvijas Republikas likumu. Vēl jo vairāk tai nebija tiesību ietvert tajā normas, kas bija pretrunā ar Satversmi.”

Turklāt Satversmes tiesa savulaik ir pateikusi (2007. gada 29. novembra sprieduma lietā Nr. 2007-10-0102): „AP tika ievēlēta daļēji brīvās vēlēšanās un nebija kompetenta izlemt jebkuru jautājumu, jo pauda ne tikai Latvijas pilsoņu, bet arī citu Latvijas PSR iedzīvotāju politisko gribu.”

Vairākus gadu desmitus Latvija ir formāli brīva un neatkarīga valsts, kurā valsts pārvaldes degradācija straujāk un straujāk uzņem apgriezienus. Daudzu bijušo un pašreizējo Saeimas un pašvaldību deputātu un izpildvaras amatpersonu darbu raksturo nebeidzamas intrigas, neiedomājama, drīzāk ciniska, augstprātība pret Latvijas iedzīvotājiem, personīgo interešu risināšana uz nodokļu maksātāju rēķina, nemitīgie korupcijas skandāli, neremdināma alkatība, morālā degradācija, visatļautība un valsts (precīzāk būtu teikt tautas) apzagšana (mūsdienās funkcionāri to gan sauc par neracionālu izlietošanu). Tautas varas uzurpatori ir veiksmīgi izveidojuši savu valsts pārvaldes modeli, kurā amatos tiek iecelti tikai „savējie” un kam piemīt visas iepriekšminētās raksturiezīmes, ka arī egoisms un nespēja domāt valstiski.

Tāpēc Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas politikā dominē ekonomisko grupējumu kontrolēto politisko partiju ielikteņi visās valsts pārvaldes struktūrās, un ar ekonomisko grupējumu finansējumu tiek atbalstīta arī grupējumiem vēlamo cilvēku nonākšana Saeimas un pašvaldību deputātu krēslos.

Esmu pārliecināts, ka Latvijas iedzīvotāju lielākā daļa piekritīs teiktajam, ka daudzi Saeimas deputāti un daudzas valsts un pašvaldību iestāžu amatpersonas ir zaudējuši tautas uzticību un daudzas valsts iestādes nelietderīgi izmanto (precīzāk –nesodīti izsaimnieko) nodokļu maksātāju līdzekļus.

Politika, kuru realizē deputāti un atbildīgās valsts amatpersonas, ir prettautiska, tā neveicina tautas labklājības pieaugumu, un nenodrošina Latvijas iedzīvotājiem elementārās sociālās garantijas. Šīs bezatbildīgas politikas rezultātā ir katastrofāli palielinājies Latvijas parāds un ir izveidojusies sabiedrības dziļa sašķeltība bagātajos un trūcīgajos, kuri nevis dzīvo cilvēk-cienīgu dzīvi, bet gan eksistēt uz elementārās izdzīvošanas robežas.

Šādā Latvijas tautas „kalpu” apzinātā rīcība ir ANO Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 25. panta 1.daļas [1] klaja ignorēšana.

Tas viss skaidri norāda uz to, ka iesāktais totalitārā komunistiskā režīma genocīds pret Latvijas tautu turpinās, atšķirība ir tikai izpildes formā. Brutālu fizisku cilvēku iznicināšanas vietā pašmāju „Pašizredzēto” Kangaru banda izmanto ekonomiskā genocīda formu. Rezultāts ir viens un tas pats – Latvija neatgriezeniski zaudē savus dēlus un meitas.

Cik ilgi vēl?! Cik ilgi tā tas turpināsies?! Cik ilgi cilvēki Latvijā tiks pazemoti un diskriminēti?! Atbilde ir vienkārša. Tik ilgi cik iedzīvotāji pazemīgi kurnēs savās pagultēs. Vai nav gana?

Domāju, ka tautas lielākā daļa grib, bet nezina, kā panākt izmaiņas. Tauta joprojām cer, ka politiķi beigs nodarboties ar vieglas uzvedības politiskajiem darījumiem un sāks risināt samilzušās valstiskās problēmas. Var droši teikt, ka viņi to sāks darīt tikai tad, kad tauta viņus piespiedīs to darīt.

Un Tauta to var panākt, tikai aktīvi iesaistoties deputātu, valsts amatpersonu un ierēdņu kontrolē.

Cien. Latvijas iedzīvotāji!

Uzskatu, ka Latvijas attīstību un Latvijas iedzīvotāju labklājības izaugsmi var nodrošināt tikai attīstīta uzņēmējdarbības vide katrā pilsētā un novadā, ekonomiskā un sabiedriskā dzīvē aktīvi Latvijas iedzīvotāji, izglītota un iniciatīvu pilna, radoša jaunatne.

Uzskatu, ka liela uzmanība ir jāvelta daudzbērnu ģimenēm, vientuļām mātēm, pensionāriem, invalīdiem un ir jāveicina tautiešu atgriešanos uz pastāvīgu dzīvi Latvijā.

Uzskatu, ka Saeimas deputātiem, pašvaldību deputātiem un visām Latvijas izpildvaras amatpersonām ir bez jebkādām atrunām jāievēro šādi postulāti:

Latvijas tautas vairākuma griba ir vienīgais politisko lēmumu avots.

Viens likums – viena Taisnība visiem.

Uzskatu, ka tikai sociālā taisnīguma, solidaritātes un tiesiskuma principu konsekventa realizēšana valstī nodrošinās pakāpenisku visu iedzīvotāju dzīves līmeņa izaugsmi, stiprinās Latvijas valstiskos pamatus un latviešu nacionālo pašapziņu.

Svarīgākās lietas, kuras ir bez kavēšanas jārisina.

1) Valsts pārvaldes reforma.

- Jāsamazina ierēdņu skaits un jāizvērtē valsts pārvaldes institūciju funkcijas un to skaits. Tai ir jābūt skaitliski nelielai, bet darbaspējīgai.

- Jāsamazina padomdevēju un juristu (ministrijās departamenti, citās valsts institūcijās nodaļas, utt.) armija, kuras padomu efektivitāte ir apšaubāma.

- Jāsamazina valsts institūciju skaits, kurām ir dublējošas funkcijas.

2) Likumdošana.

- Likumos ir jānosaka deputātu un amatpersonu personīga atbildība par pieņemtajiem lēmumiem (tai skaitā materiālā).

- Jāpanāk izmaiņas Krimināllikumā, ir jānosaka, ka Noilgums nav piemērojams valsts pārvaldē pastrādātajiem noziegumiem (pārvaldei piešķirto līdzekļu izsaimniekošana un piesavināšanās un to izmantošana Tautas kalpu Veiksmes stāstu veidošanai).

- Jāizvērtē visi spēkā esošie likumdošanas akti, kuri neatbilst vai ir pretrunā ar tautas vairākuma interesēm. Visi likumdošanas akti, kuri neatbilst tautas vairākuma interesēm ir jāpārskata vai jāatceļ (OIK, NIN aprēķināšanas metodika, utt.)).

- Jāveicina jauno ģimeņu atgriešanās laukos.

- Ir jāveicina tautiešu re-emigrācija.

- Jāveic Latvijas rūpniecības integrēšana NATO un ES militārās rūpniecības kompleksā, un ir aktīvāk jāiesaista Zemessardze Latvijas iekšējās drošības garantēšanā.

Paralēli cittautiešu, kuri ciena un atbalsta latviešu tautu, integrācijai Latvijas sabiedrībā ir jāizstrādā likumi Latvijai un latviešu tautai naidīgu politisko partiju aktīvistu izraidīšanai no Latvijas.

Jāveic vecāku pabalsta indeksāciju.

Ir jāgarantē brīvpusdienu pieejamība skolēniem un vides pieejamība invalīdiem.

Ir jāpanāk esošās vēlēšanu sistēmas maiņa uz mažoritāro vai jaukto (Taivānas piemērs) vēlēšanu sistēmu.

Tautas vēlēts prezidents – tikai tad, ja prezidentu ievēl Latvijas pirmās brīvvalsts pilsoņi un viņu pēcnācēji.

Ir jāsamazina PVN pirmās nepieciešamības pārtikas precēm un medikamentiem. Paralēli tam ir jārada mehānisms, kādā veidā valsts pārvalde var ierobežot TIRGOŅU vēlmi gūt papildpeļņu uz PVN samazinājuma rēķina.

Ir jāsamazina PVN energoresursiem un pakalpojumiem (siltumapgāde, ūdens apgāde un kanalizācija).

Satversmes 111.pants nosaka - valsts aizsargā cilvēku veselību un garantē ikvienam medicīniskās palīdzības minimumu.

Tas nozīmē to, ka valsts pārvalde ir ATBILDĪGA arī par to, ka Latvijā maznodrošinātie, invalīdi, hroniskie slimnieki var atļauties iegādāties nepieciešamos medikamentus. Faktiski valsts pārvalde savu pienākumu ir atdevusi privātfirmu rokās, kuras, izmantojot savu monopolstāvokli, uztur nesamērīgi augstas medikamentu cenas.

Risinājums – valsts pārvaldītu aptieku tīkla izveidošana, lai nodrošinātu lētāku zāļu pieejamību.

Visu iepriekš minēto problēmu/jautājumu un virknes svarīgu, šajā sarakstā neminēto, problēmu/jautājumu (nodokļi, utt.) veiksmīgai risināšanai ir nepieciešams veicināt Latvijas pilsoņu aktīvu iesaistīšanu valsts pārvaldē (pirmkārt, valsts pārvaldē strādājošo darba kontrolē, lai tas atbilstu Tautas vairākuma interesēm, nevis šauras sabiedrības grupas interesēm).

Tikai kopā mēs varam:

- iegrožot politisko partiju Latvijas sabiedrības šķeltniecisko darbību, izmantojot sen pārbaudītu „Skaldi un valdi” principu;

- pārtraukt negodīgu politiķu dominanci Latvijas politikā;

- panākt politiķu, valsts (arī pašvaldības) amatpersonu politiska un finanšu rakstura personīgās atbildības par pieņemtajiem lēmumiem principa realizēšanu Latvijā;

- panākt sociāli taisnīgas un latviskas Latvijas izveidi, kurā galvenā pamatvērtība ir CILVĒKS.

Cien. tautiete/God. tautieti!

Tu esi saimnieks šajā zemē, un Tavs pienākums ir aizstāvēt latviešu tautas likumīgās tiesības dzīvot attīstītā, latviskā Latvijā. Saeimas un pašvaldību deputātu ievēlēšana ir katra pilngadību sasniegušā pilsoņa PIENĀKUMS un ATBILDĪBA.

Saules mūžu Latvijai un latviešu tautai! Labklājību visiem labas gribas cilvēkiem, kuri mīl Latviju un ar cieņu izturas pret latviešu tautu, valodu un latviešu tautas kultūrvēsturisko mantojumu!

Novērtē šo rakstu:

0
0

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Kā tikt galā ar „Rail Baltica” projekta septiņkārtīgo sadārdzinājumu un naudas trūkumu?

FotoĢeniāla doma - sadārdzināt vēl vairāk. „Rail Baltica” gadījumā tas nozīmē aizņemties naudu uz augstākiem procentiem nekā valsts pati spētu to nofinansēt. Gribētāji būs. Pretī taču valsts garantijas. Samudžinās darījumu tā, ka neko saprast nevarēs un pieliks vēl kādu miljardu.
Lasīt visu...

21

Likumprojekta nepārprotamības aritmētika

FotoSaeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs aicina parlamentāriešus ātrāk izskatīt trešajā lasījumā grozījumus Civilprocesa likuma 594.pantā, jau tagad, 20. jūnijā, pirms Jāņiem.
Lasīt visu...

12

Lai nodrošinātu igauņiem vilcienu uz Eiropu, latviešiem pamatīgi jāceļ nodokļi?

FotoPēc gadiem divdesmit igauņi, baudot poļu alu, pa vilciena logiem vēros jostas savilkušos latviešus sērīgi raugāmies uz ne pārāk ātri ritošo vilcienu Eiropas virzienā: latviešiem nav laika vizināties, viņiem jāatdod ārējie parādi un čakli jāmaksā augstie nodokļi, – aptuveni šādu ainu uzbur lasītais Valsts kontroles publiskotā dokumentā ““Rail Baltica” projekta situācijas izpēte (Kopīga situācijas izpēte Tallina, Rīga, Viļņa, 2024. gada 11. jūnijā)”. Visā stāstā ir viena priecīga ziņa - Valsts kontrole izrāda drošsirdību publiski pateikt politiķiem netīkamo skaudro patiesību.
Lasīt visu...

21

"Rail Baltica" projekts kā aklās zarnas izgriešana caur papēdi

Foto“Pašlaik nav kārtīga saimnieka “Rail Baltica” īstenošanai”, “Valdība nav iestāde, kas apmaksā rēķinus”, “Premjere Siliņa parāda nostāju – vēlas skaidru atbildību”, “Tā kā līdz šim – turpināt nevēlos” – lūk, virsraksti dažādos plašsaziņas līdzekļos. Visbeidzot, uzstājoties Saeimas ārkārtas plenārsēdē ar atskaiti par savas valdības paveikto, premjere sacīja vēsturiskus vārdus, ka “Rail Baltica” projekta pašplūsma ir beigusies.
Lasīt visu...

21

Vairums mikroģeneratoru īpašnieku būs spiesti pāriet uz dinamiskās enerģijas uzglabāšanas sistēmām

FotoApritējis vairāk nekā mēnesis, kopš ieviesta jaunā elektroenerģijas neto norēķinu sistēma un mājsaimniecībās uzstādīto mikroģeneratoru īpašnieki vairs nevar izvēlēties – ziemā atgūt vasarā tīklā nodoto elektroenerģiju vai arī to pārdot biržā par tirgus cenu. Turpmāk uzstādīto mikroģeneratoru īpašnieki visu saražoto elektroenerģiju varēs vai nu notērēt paši, vai arī pārdot biržā par aktuālo cenu, kas, būsim atklāti, ne vienmēr ir izdevīga.
Lasīt visu...

12

Vai bēdīgi slavenais Raimonds Lejnieks – Puķe mēģina apkrāpt tautu?

FotoJa pēdējos gados mēs esam uzmanīgi sekojuši līdzi gan politikai, gan masu mediju ziņām, tad mums droši vien nav palicis nepamanīts kāds jauns vīrietis ar dubultu uzvārdu – Raimonds Lejnieks – Puķe.
Lasīt visu...

12

Visa „Rail Baltica” projekta vadība precīzi līdzinās tam, ko rekomendē sabotāžas veikšanai

FotoKāds Jums palika iespaids pēc raidījuma „Kas notiek Latvijā” par Rail Baltica? Šoreiz bez cipariem, bet vienkārši novērojums. Pārsmējos.
Lasīt visu...

21

Ašeradens paziņo, ka grib celt nodokļus, un vēlētāji metas nobalsot par “Jauno Vienotību”: loģika te interesantāka nekā paši vēlēšanu rezultāti

FotoViens no nedaudzajiem negaidītajiem momentiem aizvadītajās vēlēšanās — “Jaunās Vienotības” pārsvars pār Nacionālo apvienību, kaut gan aptaujas konsekventi rādīja pretējo, turklāt tas notika pēc tam, kad JV pārstāvis Arvils Ašeradens informēja sabiedrību par iespēju celt pievienotās vērtības nodokli (PVN).
Lasīt visu...

21

Sabiedrības integrācijas fonds lūdz „Re:Baltica” atmaksāt neatbilstoši iztērētos valsts līdzekļus par radīto saturu svešvalodā

FotoŅemot vērā diskusijas publiskajā telpā par nodibinājuma “Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica” (attēlā - tā pārstāve Inga Spriņģe) projekta “Šķelšanās” vērtēšanu un mediju redakcionālo brīvību, Sabiedrības integrācijas fonds (Fonds) skaidro pieņemto lēmumu. Fonds ir konstatējis, ka projekts nav īstenots atbilstoši konkursa nolikumam, kas paredz veidot saturu latviešu valodā, bet daļēji īstenots svešvalodā. Aktivitātes īstenotas ar piešķirto publisko finansējumu caur Mediju atbalsta fondu (MAF).
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Es esmu kompetents ne tikai tajā, par ko jūs visi padomājāt!

Nesen klausoties ekonomiskās politikas debates par Latvijas Stabilitātes programmu 2024. - 2028.gadam, radās sajūta, ka...

Foto

Vieglprātība un nekompetence maksā dārgi

Igauņi racionāli skatās uz „Rail Baltica” savienojumu ar Tallinu un lidostu. "29.maijā ielikts pamatakmens „Rail Baltica” Ülemiste pasažieru terminālim "Linda", kas...

Foto

Sākot no nodokļu celšanas un beidzot ar Francijas kodolvairoga attiecināšanu uz Baltiju: TOP 3 “interesantākās” idejas no partiju mutēm

Partiju pašslavināšanās gaisotnē soctīklu īsajos formātos tās...

Foto

Pārpratumi likumprojekta izstrādes gaitā (viena epizode)

Likumprojektā "Grozījumi Civilprocesa likuma 594. pantā - Ieturējumu apmērs no parādnieka darba samaksas un tai pielīdzinātajiem maksājumiem" tā pirmajā lasījumā...

Foto

Eiroparlamenta reitingu līderis “lien bez ziepēm” savam galvenajam politiskajam sāncensim

Piecu mēnešu garumā SKDS aptaujās līderu lomu ieņēmušās Nacionālās apvienības vadošais kandidāts Roberts Zīle nācis klajā...

Foto

Valsts kontrolei vajadzētu izvērtēt, cik pamatoti Sabiedrības integrācijas fonds vairojis „Re:Baltica” darbinieču labklājību un kā valsts šos līdzekļus varētu atgūt

Es jums izstāstīšu kaut ko, ko...

Foto

Parodija par pārbaudi

Ceturtdien Ģenerālprokuratūra izplatīja ļoti savādu paziņojumu, kam it kā bija jānomierina prāti un jāatjauno uzticība politiskajai elitei, bet gluži otrādi – tā ne...

Foto

Lūdz tiesībsargu vērsties Satversmes tiesā par personu ar invaliditāti diskrimināciju

2024. gada 30. maijā Latvijas bezdarbnieku un darba meklētāju interešu aizstāvības biedrības valdes loceklis Raimonds Lejnieks...

Foto

Šoreiz Lembergs uzvar valsti

Centrālajai vēlēšanu komisijai (turpmāk - CVK) ir rakstiski jāatvainojas Aivaram Lembergam par liegumu balsot pašvaldību vēlēšanās, - tā nolēmusi tiesa....

Foto

Nes mieru man, nes mieru dvēselei!

Jau divus gadus publiskajā telpā aktualizēts jautājums par nakts trokšņiem un regulējuma caurumiem, kas liedz rast reālus risinājumus šai problēmai....

Foto

Skumji, ka mūsu “centrālo” mediju rīcība aizvien mazāk atšķiras no kremļa mediju ieradumiem!

Kā top Latvijas Televīzijas (LTV) sižeti? Kāds ir viņu uzmanības fokuss? Divi piemēri....

Foto

„Iznireļi” - obligātā lasāmviela tiem, kas interesējas par politiku un procesiem Latvijā

Brīvdienu maģija – izlasīt kādu grāmatu. Beidzot izlasīju “Iznireļus” - paldies Lato Lapsam: obligātā...

Foto

Nu žēl, ka mums iet garām iespēja pamakšķerēt balsis, debatējot Krievijas valsts valodā

Latvijas Televīzijas (LTV) lēmums nerīkot priekšvēlēšanu debates krievu valodā sabiedrisko mediju portālā rus.lsm...

Foto

Protams, Krievijas valsts valodai ir nozīmīga vieta Latvijas politikā!

Mēs uzskatām, ka aizliegums lietot Latvijas mazākumtautību valodas politiskās diskusijās neveicinātu ne piederības sajūtu Latvijai, ne vārda...

Foto

Latvijas iedzīvotāju cilvēktiesības uz klimata izmaiņu ierobežošanu un dabas daudzveidības saglabāšanu

Pēdējā pusgada laikā Latvijas politiskā vide, sabiedriskie mēdiji, sociālie mediji un portāli pārlieku bieži un...

Foto

Būtu mēs labāk ēduši...

Latvijas Žurnālistu asociācija (asociācija) aicina politiķus atturēties no mediju un žurnālistu diskreditācijas,  apzināti vai neapzināti veidojot nepamatotu viedokli par žurnālistiem, jo īpaši...

Foto

Nē, Somijas politiķus debatēs necepina ne arābu, ne krievu valodā

Latvijas Radio galvenās redaktores Anitas Braunas ieraksts sociālajos tīklos sacēla lielu diskusiju vētru sociālajos tīklos. Viņai...

Foto

Kas tā par Rīgas domes ēku bez progresa simbola – varavīksnes karoga!

Rīgas domes priekšsēdētāja Rīgas domes priekšsēdētājam Vilnim Ķirsim – aicinājums izkārt varavīksnes karogu pie...

Foto

Eiropas Parlamenta vēlēšanas nāk ar uzlabotu vēlēšanu likumu un jaunām iespējām nobalsot

Ar katrām jaunām vēlēšanām tiek mazliet pilnveidotas un atvieglotas iespējas nobalsot — Eiropas Parlamenta...

Foto

Latvijas Televīzija kā pēdējais krievu valodas bastions?

Laikā, kad skolas pāriet uz mācībām tikai latviski, kad atsakāmies no krievu valodas kā otrās svešvalodas, kad pat Latvijā...

Foto

Ne prātā mums nenāk atcelt debates Krievijas valsts valodā

Latvijas Televīzijas Redakcionālā padome šobrīd neizskata iespēju atcelt plānotās RUS.LSM Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu debates....

Foto

Priekšvēlēšanu debatēm jābūt valsts valodā

Ņemot vērā sabiedrībā aktualizēto diskusiju par priekšvēlēšanu debašu organizēšanu krievu valodā, partiju apvienība Jaunā Vienotība uzsver, ka īpaši kopš Krievijas brutālā...

Foto

Aicinām kritiski vērtēt Tieslietu ministrijas bez sociālo partneru iesaistes un visu ieinteresēto personu informēšanas izstrādāto likumprojektu

Saeimas 2024. gada 16. maija darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā...

Foto

Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu debates Latvijā drīkst notikt tikai valsts valodā – latviešu valodā

Komentējot publiski pieejamo informāciju – Latvijas Televīzija 2024. gada 3., 4., 5. un...

Foto

Krievvalodīgo debašu iecere savā būtībā ir pretrunā ar Satversmē nostiprināto valsts valodas statusu un tās lomu sabiedrības integrācijā

Par Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (attēlā –...

Foto

Aicinu noskaidrot un saukt pie atbildības tos, kuri pieļauj un veicina krievu valodas kā „de facto” otras valsts valodas nostiprināšanu

Ņemot vērā, ka Latvijas Republikas Satversmes...

Foto

Kur pazuduši lauksaimnieku protesti?

Bloķētas lidostas, lielceļi, ostas un tūkstošiem traktoru Berlīnē. Bloķēti ceļi Polijā, degošas riepas un pārrautas barikādes Briselē. Tonnām uz ceļa izbērtu tomātu...

Foto

Briselē nopelnīt jaunam “Nikon” jeb cinisma augstākā pakāpe Anša Pūpola izpildījumā

7. maijā Latvijas publisko telpu pāršalca ziņa, ka Daces Melbārdes vietu Eiropas Parlamentā (EP) ieņems...

Foto

Vai “Jaunā Vienotība” spēj sev un citiem atzīt, ka stulbi sanāca?

Esat kādreiz mēģinājuši stiept gumiju? Pašlaik vadošā partija ar to nodarbojas. Vērojot viņus, atdarinot vai...

Foto

Pirms 150 gadiem dzimis demokrāts un tiesībnieks ar dzejnieka sirdi Miķelis Valters

“Viņu uzskata par pirmo latvieti, kurš 1903. gadā žurnāla "Proletāriets" rakstā "Patvaldību nost! Krieviju...

Foto

Vēsturiskas precizitātes labad 4. maijs tomēr būtu atkal jānosauc par “Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas pieņemšanas dienu”

Komentāru rakstu 5. maija pēcpusdienā. Ir svētdiena. Šonedēļ sanākušas trīs...

Foto

Latvijas otrā dzimšanas diena: kā mums ir veicies?

Manā skatījumā 4.maijs ir Latvijas otrā dzimšanas diena. Un ne tikai svinīgā ziņā, bet arī tajā, kā to...

Foto

Nolikt ziedus nepareizā vietā – tas mūsdienu Latvijas PSR ir noziegums!

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirknis no 15. marta līdz 14. aprīlim piefiksējis trīs...

Foto

Par varu

Kad sapulces telpā ienāk starojoša sieviete un visi vīrieši uz mirkli pazaudē domas pavedienu, vai šai sievietei kāds pie durvīm piešķīra varu tā izrīkoties?...

Foto

Dažas pārdomas Edgara Kauliņa dzimšanas dienā

Aprit gadskārta, kopš dzimis viens no mūsu novada cilvēkiem, kas ne tikai atstājis daudzus nostāstus par sevi, bet arī izraisījis...

Foto

Vai esam ceļā uz “Baltijas tīģera” stāstu? Izskatās - būs jāpagaida

Man bija gods piedalīties smalkā politekonomiskās elites pasākumā (ar stilīgu nosaukumu LaSER vai “lāzers”), kur...