Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Esmu guvusi apliecinājumu tam, ka Latvijas ideālistu un taisnības cīnītāju radīto partiju “Likums un Kārtība” ar vēlāko nosaukumu “Katram un Katrai” šobrīd mēģina piesavināties sveši spēki. Tikai tā var izskaidrot valdes locekļu “viltīgo gājienu”, mēģinot reģistrēt Uzņēmumu reģistrā tādus statūtu grozījumus, par kuriem pat netika piedāvāts balsot  pārstāvju sapulcē 2023.gada 26.martā. 

Partijas valde vēlējās noteikt, ka turpmāk tā varēs pati lemt par partijas dalību partiju apvienībās. Partijas pārstāvju sapulcē biedriem tika paziņots tikai par to, ka statūtu grozījumi ir vajadzīgi partijas nosaukuma maiņai, nekādi citi grozījumi biedriem netika pieteikti. Tas nozīmē, ka Agrim Freifaltam, Raimondam Lazdiņam, Solvitai Zvidriņai, Katrīnai Killai un citiem valdes locekļiem bija vēlme noslēpt no publicitātes savu nodomu pa kluso pievienot mūsu partiju kādam citam politiskam spēkam – loģiski, ka, apvienojot partijas un radot kopīgu partijas apvienības valdi ar, piemēram, Aināru Šleseru, mūsu politiskais spēks kļūtu par viņa partijas piedēkli, turklāt ar valsts finansējumu. Par laimi šādi statūtu grozījumi nav atļauti ar likumu – uz to ir norādījis Uzņēmumu reģistrs, atsakoties reģistrēt valdes locekļu sagatavotos dokumentus.

Otrs Uzņēmumu reģistra konstatētais pārkāpums arī ir ievērības cienīgs: neskatoties uz to, ka pārstāvji kongresā nobalsoja par 9 valdes locekļiem, kuru sastāvā biju arī es – Karina Sprūde, mani partijas kolēģi no valdes reģistram iesniedza informāciju tikai par 8 valdes locekļiem un mana apliecinājuma, kuru es parakstīju, starp dokumentiem nav. Tas nozīmē, ka valde ir mēģinājusi iesniegt Uzņēmumu reģistram pārstāvju sapulces protokola viltojumu, sniedzot nepatiesas ziņas valsts iestādei.

Mūsu partija tika dibināta aizliegumu un komandantstundu laikā – kad partijas dibinātāji mēroja kilometrus, lai tiktu līdz notāram, starp viņiem nebija ne Raimonda Lazdiņa, ne Solvitas Zvidriņas, nedz saimnieku oligarhu. Ieraugot to, ka mūsu degsme, mūsu idejas un ideāli tomēr ir izauguši par lielu spēku, viņi sāka iznīcināt to no iekšienes, pazemojot biedrus un bez paskaidrojumiem slēdzot ārā no partijas tās dibinātājus. Partijas jaunais darbības virziens esot – kļūt par “Trojas” zirgu valdības iekšpusē. Kā gan tas būtu iespējams? Tikai un vienīgi, kļūstot par donoru kādai no Saeimā ievēlētajām partijām, kura veido vai vēl tikai veidos valdību.

Ikdienā nodarbojoties ar intrigām, ar draudiem, ar šantāžu, viņi sāka pamazām okupēt mūsu partiju un nu jau jūtas tajā kā saimnieki. Viņiem vairs nav vajadzīgi partijas dibinātāji, viņiem ir vajadzīga mūsu izveidotā un izauklētā partija kā juridiska vienība, kuru var izmantot, pārdot, pievienot un visādi citādi izrīkoties pēc patikas. Neskatoties uz to, ka no manis kā no valdes locekles tiek slēpti partijas noslēgtie līgumi ar pakalpojumu sniedzējiem un darbiniekiem, manā rīcībā tomēr ir nonākusi informācija par iespējamiem pārkāpumiem valsts finansējuma izlietošanas kārtībā, un šodien esmu vērsusies KNAB ar lūgumu pārbaudīt informāciju un novērst nodokļu maksātāju līdzekļu ekonomiski nepamatotu izsaimniekošanu. Ja apstiprināsies informācija par to, ka no partijas kases tiek “izcelta” nauda, partija zaudēs valsts finansējumu līdzīgi, kā tas notika ar Artusa Kaimiņa “shēmām”, – un tas būs tikai pareizi un taisnīgi! No šiem piemēriem var redzēt – valsts finansējums vēl vairāk degradē negodīgus cilvēkus.

Es aicinu partijas biedrus, partijas dibinātājus nepadoties un nebaidīties, bet sākt cīnīties par savu partiju! Es vācu biedru parakstus ārkārtas kongresam, kurā mēs sauksim pie atbildības tos, kas nelietīgi izmanto cilvēku cerības uz labāku Latviju.

LATVIJAS REPUBLIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS

FUNKCIJU IZPILDES DEPARTAMENTS

Reģ. Nr. 90000270634, Pērses iela 2, Rīga, LV-1011, tālrunis 67031703

e-pasts: [email protected], www.ur.gov.lv

LĒMUMS

Rīgā 14.04.2023.  Nr. 10-10/31058

Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI",

vienotais reģistrācijas Nr. 40008305013,

Bruņinieku iela 12 - 28, Rīga, LV-1001

Par izmaiņu ierakstīšanas politisko partiju reģistrā atlikšanu

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Organizāciju reģistrācijas nodaļas vadītāja - valsts notāre Lilita Strode, izskatot saņemtos dokumentus, konstatēja un secināja:

1. 05.04.2023. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā (turpmāk – Reģistrs) saņemts politiskās partijas Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI", vienotais reģistrācijas Nr. 40008305013 (turpmāk – Partija), pieteikums un tam pievienotie dokumenti par izmaiņu ierakstīšanu politisko partiju reģistrā.

2. Partijas dokumentos tika konstatēti trūkumi, kas novēršami šajā lēmumā norādītajā termiņā:

2.1. Pieteikumam par izmaiņu reģistrēšanu (P3 veidlapa, turpmāk – Pieteikums) pievienots Partijas 26.03.2023. Kopsapulces/pārstāvju sapulces protokols (turpmāk – Protokols), kurā norādīts uz Kopsapulces darba kārtību, Kopsapulces sasaukšanas kārtību, Kopsapulces kvorumu, Kopsapulces lēmumiem un balsojumiem Kopsapulcē.

Atbilstoši Partijas statūtu 6.2 punktam, Kopsapulce ir Partijas augstākā lēmējinstitūcija, savukārt statūtu 6.3.punktā noteikts, ka Kopsapulces pienākumus pilnā apjomā var pildīt arī no biedru kopskaita ievēlēta Pārstāvju sapulce. Pārstāvības normu, pārstāvju izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtību nosaka valde.

Tādējādi kopsapulces kompetencē esošo jautājumu izlemšanai valde tiesīga sasaukt gan biedru Kopsapulci, gan Pārstāvju sapulci. Ne Politisko partiju likums, ne Partijas statūti neparedz institūciju – Kopsapulci/pārstāvju sapulci. Ja biedru sapulce tiek organizēta Kopsapulces formā, tad tās kvorumu nosaka, ņemot vērā kopējā biedru skaita, savukārt, ja sapulce tiek organizēta Pārstāvju sapulces formā, tad kvorumu nosaka pēc to pārstāvju skaita, līdz ar to Protokolā skaidri un nepārprotami nosakāms, kādā formā sapulcē tiek organizēta. Ja tā ir organizēta Pārstāvju sapulces formā, tad piesakot izmaiņas statūtos un valdes sastāvā, Pieteikumam pievienojams Partijas Pārstāvju sapulces protokols vai tā izraksts un tajā jāatspoguļo Pārstāvju sapulces sasaukšanas kārtība, tās darba kārtība, kvorums, Pārstāvju sapulces lēmumi un pārstāvju balsojums

Pretēji augstāk norādītajam, attiecībā uz pārstāvju sapulci Protokolā lietots  jēdziens Kopsapulce, līdz ar to minētais dokuments satur pretrunīgu informāciju par institūciju, kuras sapulce ir notikusi 26.03.2023.

2.2. Saskaņā ar Politisko partiju likuma 33.panta piekto daļu jautājumos, kas saistīti ar partijas biedru sapulces sasaukšanu, norisi, lēmumu pieņemšanu un atzīšanu par spēkā neesošiem, piemēro Biedrību un nodibinājumu likumu. Šā likuma 37.panta 4.1 daļā noteikts ziņu apjoms, kas norādāms biedru sapulces protokolā. Saskaņā ar tās 2. un 4.punktu protokolā cita starp norāda institūciju (personu), kas sasauca sapulci, laiku, kad biedriem paziņots par biedru sapulces sasaukšanu, un paziņošanas veidu;

Partijas Protokolā nav norādīts. Kas ir sasaucis sapulci, kā arī datums, kad biedriem paziņots par sapulci un paziņošanas veids. Protokolā ir tikai norāde uz statūtos noteikto kārtību, taču nenorādot konkrēti veidu, kā tika biedriem paziņots par konkrēto - 26.03.2023. biedru sapulci.

Tāpat Protokolā nav norādīts balsojums par sapulces vadītāja, protokolista un balsu skaitīšanas komisijas locekļu ievēlēšanu. Minētā norādīšanu biedru sapulces protokolā nosaka   Biedrību un nodibinājumu likumu. 37.panta 4.1 daļas 9.punkts.

2.3.Saskaņā ar Protokola 7.punktu sapulce ir nobalsojusi par jaunas valdes 9 locekļu sastāvā ievēlēšanu, taču ierakstīšanai politisko partiju reģistrā pieteikti tikai 8 valdes locekļi, līdz ar to Partija nav ievērojusi Politisko partiju likuma 19.panta 2.1 daļu, atbilstoši kurai valdes locekļa ievēlēšana vai viņa pilnvaru izbeigšanās piesakāma ierakstīšanai reģistrā, pieteikumam pievienojot biedru sapulces protokola izrakstu ar lēmumu par valdes locekļa ievēlēšanu vai atsaukšanu un katra valdes locekļa rakstveida piekrišanu būt par valdes locekli.

Partija ierakstīšanai politisko partiju reģistrā nav pieteikusi 26.03.2023. sapulcē valdē ievēlēto valdes locekli  K.Sprūdi, tāpat Pieteikumam nav pievienots biedru sapulces lēmums par minētās personas atsaukšanu no valdes locekļa amata vai personas paziņojumu par amata atstāšanu, kas būtu par pamatu nepieteikt minēto personu ierakstīšanai politisko partiju reģistrā. 

2.4. Partijas statūtu jaunās redakcijas 6.17.13. punkts, kas paredz, ka valdes kompetencē ir lemšana par partijas dalību partiju apvienībās, ir pretrunā ar Politisko partiju likuma 33.panta trešās daļas 5.puktu, saskaņā ar kuru  lēmuma pieņemšana par partijas piedalīšanos partiju apvienības dibināšanā ir biedru sapulces kompetencē. Ņemot vērā, ka lēmuma pieņemšana par dalību partiju apvienībās attiecināma arī uz partiju apvienības dibināšanu, šāda lēmuma pieņemšanas var būt tikai biedru sapulces kompetencē.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 2.10 pantu, 2.14 pantu, 18.1 panta ceturto daļu un 18.5 pantu un Politisko partiju likuma 20. panta trešo daļu,

nolēma:

1) Atlikt ieraksta izdarīšanu par politiskās partijas Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI", vienotais reģistrācijas Nr. 40008305013, izmaiņām politisko partiju reģistrā.

2) Noteikt termiņu trūkumu novēršanai - 13.07.2023. Ja dokumenti, kuros trūkumi novērsti, tiek iesniegti pēc lēmumā norādītā termiņa, valsts nodeva maksājama atkārtoti.

Šis lēmums stājas spēkā 2023. gada 14. aprīlī.

Saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 19.pantu un Administratīvā procesa likuma 76. un 79.pantu šo lēmumu viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt, iesniedzot Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram iesniegumu Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1011.

Organizāciju reģistrācijas nodaļas vadītāja - valsts notāre L.Strode

Novērtē šo rakstu:

0
0

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Vairums mikroģeneratoru īpašnieku būs spiesti pāriet uz dinamiskās enerģijas uzglabāšanas sistēmām

FotoApritējis vairāk nekā mēnesis, kopš ieviesta jaunā elektroenerģijas neto norēķinu sistēma un mājsaimniecībās uzstādīto mikroģeneratoru īpašnieki vairs nevar izvēlēties – ziemā atgūt vasarā tīklā nodoto elektroenerģiju vai arī to pārdot biržā par tirgus cenu. Turpmāk uzstādīto mikroģeneratoru īpašnieki visu saražoto elektroenerģiju varēs vai nu notērēt paši, vai arī pārdot biržā par aktuālo cenu, kas, būsim atklāti, ne vienmēr ir izdevīga.
Lasīt visu...

12

Vai bēdīgi slavenais Raimonds Lejnieks – Puķe mēģina apkrāpt tautu?

FotoJa pēdējos gados mēs esam uzmanīgi sekojuši līdzi gan politikai, gan masu mediju ziņām, tad mums droši vien nav palicis nepamanīts kāds jauns vīrietis ar dubultu uzvārdu – Raimonds Lejnieks – Puķe.
Lasīt visu...

12

Visa „Rail Baltica” projekta vadība precīzi līdzinās tam, ko rekomendē sabotāžas veikšanai

FotoKāds Jums palika iespaids pēc raidījuma „Kas notiek Latvijā” par Rail Baltica? Šoreiz bez cipariem, bet vienkārši novērojums. Pārsmējos.
Lasīt visu...

21

Ašeradens paziņo, ka grib celt nodokļus, un vēlētāji metas nobalsot par “Jauno Vienotību”: loģika te interesantāka nekā paši vēlēšanu rezultāti

FotoViens no nedaudzajiem negaidītajiem momentiem aizvadītajās vēlēšanās — “Jaunās Vienotības” pārsvars pār Nacionālo apvienību, kaut gan aptaujas konsekventi rādīja pretējo, turklāt tas notika pēc tam, kad JV pārstāvis Arvils Ašeradens informēja sabiedrību par iespēju celt pievienotās vērtības nodokli (PVN).
Lasīt visu...

21

Sabiedrības integrācijas fonds lūdz „Re:Baltica” atmaksāt neatbilstoši iztērētos valsts līdzekļus par radīto saturu svešvalodā

FotoŅemot vērā diskusijas publiskajā telpā par nodibinājuma “Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica” (attēlā - tā pārstāve Inga Spriņģe) projekta “Šķelšanās” vērtēšanu un mediju redakcionālo brīvību, Sabiedrības integrācijas fonds (Fonds) skaidro pieņemto lēmumu. Fonds ir konstatējis, ka projekts nav īstenots atbilstoši konkursa nolikumam, kas paredz veidot saturu latviešu valodā, bet daļēji īstenots svešvalodā. Aktivitātes īstenotas ar piešķirto publisko finansējumu caur Mediju atbalsta fondu (MAF).
Lasīt visu...

12

Es esmu kompetents ne tikai tajā, par ko jūs visi padomājāt!

FotoNesen klausoties ekonomiskās politikas debates par Latvijas Stabilitātes programmu 2024. - 2028.gadam, radās sajūta, ka Saeimas vīri un sievas dzīvo pasaku valstībā. Vairums runātāju kaismīgi klāstīja, kas būtu jādara, bet neviens nerunāja, kas to traucēja paveikt jau, piemēram, pagājušajā gadā.
Lasīt visu...